Meta Krese

Svet, kakršen pač je

Fotografija – vest slovenske družbe / Photography – the Conscience of Slovene Society

Besedilo: Meta Krese
Galerija Miklova hiša, Ribnica

Tisto leto, ko so izumili fotoaparat, je Marx postal polnoleten, je v eseju Rabe fotografije zapisal John Berger. Podatek gotovo ni ključen za zgodovino fotografije in najbrž prav tako ne za razumevanje družbenih sistemov, nas pa vabi k razmišljanju o družbeni funkciji fotografije in družbeni vlogi fotografov, fotografinj in nas izziva, da pogledamo, če se držimo Bergerjevega besednjaka, tisto alternativno rabo fotografije, ki posega v kontekst družbene izkušnje in jo vključuje v politični spomin. Takrat, ko fotografiji priznamo ne le estetsko temveč tudi interpretativno vrednost in ko se ne obremenjujemo z njo zgolj kot z dokaznim gradivom, postane legitimen del socialnega, ekonomskega in intelektualnega polja.

© Meta Krese, 2024. Izdelava ampak.net.

telefonska številka (SI): +386 31 826 839
e-pošta:
instagram: metakrese